Pengaktifan Pungutan

Penyerah / Pemungut dikehendaki menyemak Emel sediada yang akan dihubungkan dengan No Kad Pengenalan bagi kegunaan
di SMARTBOX PUNGUTAN

     Pilihan
PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR
Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
Hakcipta © 2023