Semakan status permohonan pembangunan hakmilik strata.

Sistem akan paparkan status permohonan setelah anda lakukan seperti di bawah :
  1. Taipkan No Fail
  2. No Fail Mestilah huruf besar dan tiada 'Spaces'
  3. No Fail adalah seperti yang digunakan semasa berurusan dengan PTG
  4. Klik Hantar

Anda boleh menyemak status hakmilik strata selepas 24 jam dari masa permohonan dibuat.

Contoh : PTG.SEL.51/1/1-P/111-11
No Fail:
PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR
Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
Hakcipta © 2023