Semakan Status Pendaftaran Urusniaga dan Bukan Urusniaga Hakmilik STRATA

Sistem akan paparkan status urusniaga STRATA setelah anda ikuti langkah berikut :
  1. Isi semua maklumat Dibawah.
  2. Maklumat yang dimasukkan Mestilah huruf besar dan tiada 'Spaces'
  3. Segala maklumat adalah seperti yang digunakan semasa berurusan dengan PTG
  4. Klik Hantar


Anda boleh menyemak status hakmilik strata selepas 24 jam dari masa permohonan dibuat.

Lengkapkan maklumat berikut :-­‐

Daerah :
Mukim :
Jenis Hakmilik :
No HakMilik Strata :
No Bangunan :
No Tingkat :
Petak :
|
PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR
Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
Hakcipta © 2023